Prijzen golfkarton

Prijzen golfkarton

Door sterk oplopende papierprijzen zijn de marges in de golfkartonindustrie zwaar onder druk komen te staan, met als gevolg zwaar verliesgevende operaties en stijgende prijzen voor onder andere golfkartonnen verpakkingsdozen.

Volgens de vereniging golfkarton zijn gerecyclede papiersoorten als testliners en mediums vanaf september vorig jaar gestegen met percentages die variëren van 45-70 procent en het einde lijkt nog niet in zicht, verdere stijgingen zijn aangekondigd. Ook de prijzen van kraftliners (papier op basis van verse houtvezels) zijn fors gestegen. De grondstof papier is met een aandeel tot 60 procent de grootste kostenpost van de golfkartonindustrie. Ondanks de sterk toegenomen productiviteitsstijging in de golfkartonindustrie zijn door deze kostenexplosie de marges dramatisch geërodeerd. Van afnemers van golfkarton zijn veel signalen ontvangen, dat golfkartonleveranciers hen hebben geïnformeerd over deze alarmerende situatie.

Oorzaken

Prijzen van gerecyclede papiersoorten stijgen door de op hun beurt sterk gestegen oud-papierprijzen als gevolg van zowel een verminderde beschikbaarheid, als een toegenomen vraag, vooral vanuit het Verre Oosten. Door de recessie komen enerzijds in Europa minder gebruikte verpakkingen beschikbaar als grondstof voor de papierindustrie, terwijl anderzijds door de aanhoudende economische groei in landen als China de vraag naar oud-papier uit landen als Nederland met een uitstekend inzamelsysteem gigantisch is gestegen. Dit leidt tot grote tekorten in Europa.

Gevolgen

De gevolgen tot nu toe zijn een verdrievoudiging van de oud-papierprijzen vanaf begin 2009. Papierfabrieken zijn hierdoor binnenkort genoodzaakt machines tijdelijk stil te zetten. Door de verwachting van aanhoudende groei van papiergebruik in Azië zal deze situatie op korte termijn niet veranderen. Eveneens hebben in 2009 door zwaar verliesgevende activiteiten saneringen in de productiecapaciteit voor genoemde soorten plaats gevonden.

bron: Logistiek maart 2010