Besluit beheer verpakkingen

Besluit beheer verpakkingen

In de Raamovereenkomst II is afgesproken dat bedrijven de komende jaren meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de hele verpakkingsketen verder zullen verduurzamen.

Verder staat het verpakkende bedrijfsleven borg voor een robuust en toereikend financieringsstelsel in de vorm van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De verpakkingenbelasting is per 31 december 2012 afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de Afvalbeheersbijdrage ingesteld.

Voor kunststofverpakkingen is een hergebruikspercentage vastgesteld van 52%. Dat percentage moet worden gehaald in 2022, maar partijen streven ernaar de doelstelling al in 2017 te realiseren.

In de Raamovereenkomst II speelt de Verduurzamingsagenda een prominent rol, die als pijlers kent:

  • re-duce
  • re-new
  • re-use
  • re-cycle

Bron: nvgp.nl