Betalingstermijn

Betalingstermijn

Worden betalingstermijnen wettelijk vastgelegd?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden per 1 januari 2013 wettelijk vastgelegd. Nu wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn.

Betalingstermijn tussen bedrijven onderling

Binnen 30 dagen:
Als u niets afspreekt of contractueel regelt, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.
 
Maximaal 60 dagen:
U mag in de overeenkomst een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen afspreken.
 
Langer dan 60 dagen:
Alleen als kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is, mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden afgesproken.
 
Betalingstermijn tussen bedrijven en overheden
 
Binnen 30 dagen:
Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald.
Van die termijn kan eigenlijk vrijwel niet afgeweken worden.
 
Ingangsdatum:
Deze wijziging gaat waarschijnlijk per 1 januari 2013 in.

 
Bron: Antwoord voor bedrijven