De verpakkingenbelasting wordt definitief afgeschaft

De verpakkingenbelasting wordt definitief afgeschaft

De verpakkingenbelasting wordt op 1 januari 2013 afgeschaft.

De regel:
Producenten en importeurs die meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal voor het eerst in Nederland op de markt brengen, moeten vanaf die hoeveelheid verpakkingenbelasting betalen. Dit geldt ook voor importeurs die verpakkingen verwijderen en afvoeren. Verpakkingen die meerdere keren te gebruiken zijn, worden eenmaal belast.
 
Administratieve verplichtingen
De belasting is het bedrijfsleven al sinds de invoering een doorn in het oog. Het veroorzaakt een berg administratieve verplichtingen. Logistieke verpakkingsmiddelen vallen overigens buiten deze belasting.
 
Rapportageverplichtingen blijven
Het bedrijfsleven moet nadat de verpakkingen-belasting is afgeschaft, nog steeds voldoen aan de rapportageverplichtingen uit het Besluit verpakkingen. Dit wordt lastig in de praktijk.
 
Discussies
Het lijkt erop dat de administratieve lasten blijven en dat discussies over de naleving van het verpakkingenconvenant van weer zullen opleven. Voordat de verpakkingenbelasting daadwerkelijk wordt afgeschaft, moet duidelijk zijn hoe de verplichtingen met zo weinig mogelijk administratieve lasten worden ingevuld.
 
Afvalfonds
Het is nog onduidelijk welke gevolgen afschaffing heeft voor het Afvalfonds, dat wordt gefinancierd uit de belastinginkomsten. Het fonds is opgezet om de recyclingsdoelstellingen te kunnen halen. Gemeenten ontvangen hieruit een vergoeding voor de gescheiden inzameling van verpakkingsmateriaal.
 
De behandeling van de afschaffing van de verpakkingenbelasting staat in de eerste helft van 2012 op de agenda van de Tweede Kamer.

bron: EVO 11-2011