Hergebruik verpakkingen overtreft ruim de doelstellingen

Hergebruik verpakkingen overtreft ruim de doelstellingen

Hergebruik kunststofverpakkingen fors gestegen

Het hergebruik van verpakkingsmaterialen is in 2010 bijzonder succesvol geweest. Grootste uitschieter was het hergebruik van kunststofverpakkingen. In 2010 is 48% van de op de markt gebrachte kunststofverpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat percentage 38%. Deze stijging komt doordat consumenten en bedrijven steeds vaker kunststofverpakkingen gescheiden aanbieden en door de inspanningen van gemeenten en de recyclingindustrie. Ook voor de andere verpakkingsmaterialen zoals glas, papier en karton, metaal en hout zijn de doelstellingen gehaald. Deze cijfers maakt staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu (I&M) vandaag bekend tijdens de afvalconferentie op de Milieuvakbeurs 2011.

Staatssecretaris Atsma is zeer te spreken over de resultaten: “Met deze recycle-cijfers blijft ons land voorop lopen in de wereld. We recyclen twee keer zoveel als het gemiddelde EU-land. We doen het dus goed, maar het is mijn ambitie om in 2015 83% van ons afval te recyclen. Dit is nu nog 80%. De toenemende inspanningen van de Nederlandse burger, gemeenten, bedrijven en overheid om afval te hergebruiken moeten het mogelijk maken dit streven te realiseren. Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we onze aarde sparen.”

De cijfers en resultaten staan in het rapport ‘Monitoring verpakkingen, resultaten 2010’ dat door uitvoeringsorganisatie Nedvang is opgesteld. Jan Storm, directeur Nedvang: “Naast de stijging van de hergebruikcijfers zijn ook op het gebied van preventie enorme stappen gezet door het verpakkende bedrijfsleven: er worden steeds lichtere, slimmere en duurzame verpakkingen geïntroduceerd. Deze innovatieve aanpak juichen wij van harte toe omdat dit een van de methoden is om tot een duurzame verpakkingsaanpak te komen.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet in de cijfers een bevestiging dat samenwerking tussen rijk, gemeenten en bedrijfsleven zijn vruchten afwerpt. Kees Jan de Vet, directielid: “Het maakt de burger niet uit wie verantwoordelijk is voor welke afvalstroom, als hij zijn afval maar op een eenvoudige manier kan aanbieden. Gemeenten willen daarom graag doorgaan met de inzameling van kunststof en we hopen dan ook dat we op korte termijn afspraken kunnen maken met het rijk en het bedrijfsleven over hoe we dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.”

De hergebruikpercentages voor de verschillende verpakkingsmaterialen zijn opgenomen in onderstaande tabel:

 20111006_tabel-persbericht.jpg

Gezamenlijk persbericht ministerie Infrastructuur & Milieu, Nedvang en VNG

Bron: VNG