Grondstofprijzen

Grondstofprijzen

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) voorziet voor dit jaar een verdere stijging van de grondstoffenprijzen, voornamelijk als gevolg van de herstellende wereldhandel. Alleen dankzij de overproductie afgelopen jaar en de daaruit voortvloeiende voorraden zullen de prijsstijgingen volgens een IMF-rapport nog binnen de perken blijven. 

De economen van het monetaire instituut voorzien vanaf het voorjaar een flinke boost in de prijsstijgingen, die eind 2009 al voorzichtig begonnen. Deze stijgingen van de grondstoffenprijzen zijn doorgaans een goede indicatie van de economische ontwikkeling. Ze worden daarnaast gehanteerd als indicator voor het mogelijke ontstaan van inflatoire tendensen. De hoop op herstel van de Amerikaanse economie was één van de voornaamste oorzaken van de grootse stijging van de olieprijs binnen één jaar van de afgelopen tien jaar, namelijk met 78%. 

bron: IMF