Verpakkingsbelasting II

Verpakkingsbelasting II

Wijzigingen in 2010

De verpakkingenbelasting is vanaf 2010 deels gewijzigd. 
Welke wijzigingen dit zijn, leest u hieronder.

Voor 1 januari 2010 gold voor verpakkingen een drempel van 15.000 kilo. De drempel waarboven u verpakkingenbelasting moet gaan betalen of terugkrijgt, is vanaf 2010 verhoogd van 15.000 kilo naar 50.000 kilo.

Als u het aangifteprogramma 2009 invult, worden de bedragen die u als voorschot voor 2010 moet betalen automatisch berekend. Het programma houdt rekening met de tarieven voor 2010 en de drempel van 50.000 kilo. Komt u voor 2010 niet boven deze drempel uit, dan staat het bedrag in uw financieel-overzicht op € 0.

·         Ondernemers die in het buitenland gevestigd zijn, kunnen onder voorwaarden verpakkingenbelasting terugkrijgen als zij indirect exporteren.

·         Voor 1 januari 2010 kon een buitenlandse ondernemer geen verpakkingenbelasting terugvragen. Vanaf 1 januari 2010 is dit wel mogelijk.

·         Met ingang van 1 januari 2010 zijn de tarieven verhoogd.

 

Tarieven

De verpakkingenbelasting onderscheidt 8 materiaalsoorten. Per materiaalsoort geldt een afzonderlijk tarief. De hoogte van het tarief is gekoppeld aan de druk die het materiaal op het milieu heeft.

In de volgende tabel staan de tarieven in euro’s voor 2010 per kilo verpakkingsmateriaal:

Materiaalsoort

 Prijs per kilo

Glas

€ 0,0718

Aluminium (legeringen van aluminium)

€ 0,9506

Overige metalen

€ 0,1585

Kunststof

€ 0,4705

Biokunststof

€ 0,0795

Papier en karton

€ 0,0795

Hout

€ 0,0210

Andere materiaalsoorten

€ 0,1755

In de volgende tabel staan de tarieven in euro’s voor 2009 per kilo verpakkingsmateriaal:

Materiaalsoort

 

Glas

€ 0,0662

Aluminium (legeringen van aluminium)

€ 0,8766

Overige metalen

€ 0,1461

Kunststof

€ 0,4339

Biokunststof

€ 0,0733

Papier en karton

€ 0,0733

Hout

€ 0,0194

Andere materiaalsoorten

€ 0,1619

bron: belastingdienst.nl