Verpakkingsbelasting I

Verpakkingsbelasting I

Belasting berekenen en vrijstelling
Als u per jaar een aantal kilo verpakkingen beneden de drempel op de markt brengt, hoeft u geen aangifte te doen en geen verpakkingenbelasting te betalen.

Brengt u meer kilo dan de drempel op de markt, dan betaalt u pas belasting over het aantal kilo’s boven die drempel.
Voor 2008 en 2009 is de drempel 15.000 kilo.
Voor 2010 is de drempel 50.000 kilo.

 

Moet ik aangifte doen voor de verpakkingenbelasting?

Wilt u weten of u aangifte moet doen voor de verpakkingenbelasting? Vul dan het hulpmiddel verpakkingenbelasting in.

Belasting berekenen 2009

U berekent de belasting door per materiaalsoort het aantal kilo's te vermenigvuldigen met het tarief. Dit bedrag vermindert u met de vrijstelling van 15.000 kilo. De vrijstelling berekent u door de 15.000 kilo evenredig te verdelen over de materiaalsoorten die u opgeeft. Dit is gelijk aan 15.000 kilo keer het gemiddelde tarief.

Voorbeeld

U moet in 2009 betalen over 10.000 kilo glas, 25.000 kilo kunststof en 20.000 kilo hout.

De belasting is:

10.000 kilo x € 0,0662 = € 662

25.000 kilo x € 0,4339 = € 10.847

20.000 kilo x € 0,0194 = € 388

Totale belasting: € 11.897

De vrijstelling is: 15.000 kilo x € 11.897 / 55.000 kilo = € 3.244

Te betalen belasting is: € 11.897 - € 3.244 = € 8.653

Belasting berekenen 2010

U berekent de belasting door per materiaalsoort het aantal kilo's te vermenigvuldigen met het tarief. Dit bedrag vermindert u met de vrijstelling van 50.000 kilo. De vrijstelling berekent u door de 50.000 kilo evenredig te verdelen over de materiaalsoorten die u opgeeft. Dit is gelijk aan 50.000 kilo keer het gemiddelde tarief.

Voorbeeld

U moet in 2010 betalen over 10.000 kilo glas, 25.000 kilo kunststof en 20.000 kilo hout.

De belasting is:

10.000 kilo x € 0,0718 = € 718

25.000 kilo x € 0,4705= € 11.763

20.000 kilo x € 0,0210 = € 420

Totale belasting: € 12.901

De vrijstelling is: 50.000 kilo x € 12.901 / 55.000 kilo = € 11.728

Te betalen belasting is: € 12.901 - € 11.728 = € 1.173

bron: belastingdienst.nl